Home Контакти
Контакти

„Руно-Казанлък” EАД
6100 Казанлък, България
Ул. „М. Стайнов” No 4

Тел: +359 431 623 90
Факс: +359 431 630 54
Ел. поща: manager @katex.com

Търговски отдел:
Мобилен тел: + 359 878 538 641

Вижте Руно-Казанлък АД на по-голяма карта