Home Сертификати

Дружеството „Руно-Казанлък” АД е регистрирано като земеделски производител от юни 2008 г. 

През 2010 г дружеството получи сертификат по системата „GLOBAL G.A.P.”, който се подновява всяка година. 

Фирматa притежава Лиценз No. Л-133-01/10.05.2004 от ДКВЕР за производство на елeктрическа енергия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2011 г.

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2012 г.

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2013 г.

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2014 г.

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2015 г. 

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2016 г. 

Сертификат на Руно Казанкък по системата „GLOBAL G.A.P.” за 2019 г.