Home
За нас

Фирма „Руно-Казанлък” EАД e частно дружество, регистриранo през 2003 г. с основен капитал в размер на 2 900 000 лева.

“Руно - Казанлък” EАД наследява дейността по обработка на серява вълна и производство на вълнена лента на едно от най-големите и добре известни у нас и на международния пазар българскo предприятиe за производство на вълнен текстил – “Катекс” АД, гр. Казанлък. Дружеството развива дейности в няколко направления:

  •  Производство на вълнени ленти

  •  Производство на пара

  •  Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

  •  Овощарство

Производството на вълнени ленти е свързано с преработката на серява вълна и прана вълна до вълнени ленти, предназначени главно за задоволяване нуждите на „Катекс” АД.

„Руно-Казанлък” EАД произвежда топлоенергия от собствена парова централа. Топлоенергията е предназначена за собствени нужди и продажба на „Катекс “ АД.


През 2003 г “Руно-Казанлък” EАД придобива няколко водно-електрически централи с обща максимална мощност до 10 МW. Фирматa притежава Лиценз No. Л-133-01/10.05.2004 от ДКВЕР за производство на ел. енергия.


“Руно-Казанлък” EАД има изграден фотоволтаичен парк на територията на фирмата с инсталирана максимална мощност от 170 KWp, който е в експлоатация от пролетта на 2009 г.

От 2006 г „Руно-Казанлък” EАД започва да инвестира в селското стопанство. Създаден е масив (овощна градина) с обща площ от около 100 ха върху собствени и арендовани селскостопански земи близо до гр. Казанлък. В овощната градина са засадени до момента черешови дръвчета - 85 ха, малини – 3,5 ха и шипки 2,0 ха. Масивът е завършен за 3.5 г. Инвестицията е в размер над 3 млн. лв.

Обработката на овощната градина се извършва със собствена селскостопанска техника. Изградениса4 сондажни кладенци и система за капково напояване. Монтирани са хидрокулер и хладилна камера за охлаждане на черешите.

Фирмата има пълно оборудване за охлаждане и сортиране с оптични камери на черешите.


Политиката на фирмата в това направление е производство и продажба на висококачествени пресни плодове с цел задоволяване изискванията на европейския пазар.


Дружеството е регистрирано като земеделски производител от юни 2008 г.

През 2010 г дружеството получи сертификат по системата „GLOBAL G.A.P.”, който ежегодно се подновявa